Siv.ing / Ing Prosessanlegg og Subsea systemer

REINERTSEN New Energy AS har en ambisjon om å bidra til reduserte klimautslipp fra produksjon og bruk av olje og gass. Firmaet har opparbeidet betydelig kompetanse innen utslippsfri hydrogenproduksjon, karbonfangst og lagring (CCS).

Langsiktige rammeavtaler med de store gass-selskapene og økt pågang av oppdrag gjør at REINERTSEN New Energy nå ser etter flere flinke folk til å være med å bidra til betydelige utslippsreduksjoner i en rekke sektorer og skape en renere olje- og gassindustri.

Vi ønsker å knytte til oss flere medarbeidere innen følgende disipliner/arbeidsområder:

Prosessanlegg:

Vi ønsker å styrke vår avdeling for prosessanlegg med flere dyktige medarbeidere med erfaring og kompetanse fra:

Subsea Produksjonssystemer (SPS):

Konseptvalg og design av Subsea Produksjons Systemer (SPS) inkl. subsea layout. Det kan være aktuelt med oppfølgingsoppgaver innen fabrikasjon og offshore installasjon på vegne av operatørselskap.

Subsea Rørledninger

Undervannsstrukturer:

Design og analyser av strukturer og komponenter i rørledningssystemer for olje og gass inkl. ekspansjonssløyfer, endestrukturer, manifolder, brønninstallasjoner samt strukturer for beskyttelse av installasjoner og komponenter på sjøbunnen.

Vi søker yngre/nyutdannede ingeniører så vel som ingeniører med erfaring.

REINERTSEN New Energy AS er en multidisiplin engineering- og teknologileverandør av prosessanlegg til olje- og gassindustrien, til havs og på land. I tillegg til subsea, rørledninger og prosessanlegg fokuserer firmaet på utvikling av teknologiske løsninger for lav-karbon energiproduksjon fra olje og gass, inklusive fangst og lagring av CO₂.